Đăng ký

Đăng ký tham gia học kỳ quân đội:

  • Sinh viên chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế khóa 22 (TS 2018) đăng ký tham gia học kì quân đội trong hè năm 2019 (tháng 5-7/2019) tại cơ sở Bảo Lộc, Nha Trang thông qua tài khoản tại cổng thông tin sinh viên từ ngày 1/4 đến 17/4/2019.